Tìm giống hoa của bạn

Roselily Elena®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ, Màu hồng
 • 100-110 ngày
 • 100-110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-4
  14/16
  4-7
  16/18
  6-8
  18/20
  8+
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/1495852-4
2012Bắc Bán Cầu13/15951004-7
2012Bắc Bán Cầu14/16951005-6
2012Bắc Bán Cầu16/18951056+
2012Bắc Bán Cầu17/19951107+
2012Bắc Bán Cầu18/20951208+
2013Bắc Bán Cầu12/14981002-4
2013Bắc Bán Cầu14/16981104-6
2013Bắc Bán Cầu16/18981206-8
2013Bắc Bán Cầu18/20981306+
2014Bắc Bán Cầu12/141002-5
2014Bắc Bán Cầu14/161104-6
2014Bắc Bán Cầu16/181155-6
2014Bắc Bán Cầu18/201207-9
2014Nam Bán Cầu14-161101005-6
2015Bắc Bán Cầu12/1496852-4
2015Bắc Bán Cầu14/16961004-6
2015Bắc Bán Cầu16/18961055-7
2015Bắc Bán Cầu18/20961107+
2015Nam Bán Cầu16-184-5
2016Bắc Bán Cầu12/14107903-4
2016Bắc Bán Cầu13/14107953-5
2016Bắc Bán Cầu14/161071004-7
2016Bắc Bán Cầu16/181071107-8
2016Bắc Bán Cầu18/201071158+
2017Bắc Bán Cầu12/14103852-4
2017Bắc Bán Cầu14/16103954-5
2017Bắc Bán Cầu16/181031056-8
2017Bắc Bán Cầu18/201031107+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,25
2013Bắc Bán Cầu0,2
2014Bắc Bán Cầu0,7
2015Bắc Bán Cầu0,85
2016Bắc Bán Cầu1,03
2017Bắc Bán Cầu3,52
2018Bắc Bán Cầu6,1

Đặt câu hỏi về sản phẩm này