Tìm giống hoa của bạn

Royal Conga Mini®

  • Trồng trong chậu
  • Màu đen
  • 63-70 dagen
  • 20-30 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này