Tìm giống hoa của bạn

Virunga®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu hồng
 • 95-100 ngày
 • 130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  1-2
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-5
  20+
  6-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu16/18961153-5
2013Bắc Bán Cầu15/16901102-3
2013Bắc Bán Cầu16/18901203-4
2013Bắc Bán Cầu18/20921304-5
2013Bắc Bán Cầu20/22921305-6
2013Nam Bán Cầu14-16951101-3
2013Nam Bán Cầu16-18951152-4
2013Nam Bán Cầu18-20951304-5
2013Nam Bán Cầu20-22951305-6
2014Nam Bán Cầu14-16951102-3
2014Nam Bán Cầu16-18951153-4
2014Nam Bán Cầu18-20951304-5
2014Nam Bán Cầu20-22951305+
2015Bắc Bán Cầu16/18891152-3
2015Bắc Bán Cầu18/20891203-4
2015Bắc Bán Cầu20/22891304-6
2016Bắc Bán Cầu14/16921103-4
2016Bắc Bán Cầu16/18921153-4
2016Bắc Bán Cầu18/20941204-5
2016Bắc Bán Cầu20/22941206-7
2016Nam Bán Cầu15-16130901-3
2016Nam Bán Cầu16-18130902-4
2016Nam Bán Cầu18-20130903-5
2017Bắc Bán Cầu15/1684952-3
2017Bắc Bán Cầu16/1884952-4
2017Bắc Bán Cầu18/20841104-5
2017Bắc Bán Cầu20/22841155-6

Đặt câu hỏi về sản phẩm này