Tìm giống hoa của bạn

Tabledance®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu hồng
 • 95 ngày
 • 115 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-8
  20+
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/14971002-4
2012Bắc Bán Cầu14/16971003-5
2012Bắc Bán Cầu16/18971104-7
2012Bắc Bán Cầu18/20971205-8
2012Bắc Bán Cầu20/22971205-9
2013Bắc Bán Cầu12/14891002-3
2013Bắc Bán Cầu14/16891053-4
2013Bắc Bán Cầu16/18891154-6
2013Bắc Bán Cầu18/20901205-8
2013Bắc Bán Cầu20/22901258+
2014Bắc Bán Cầu13/141002-3
2014Bắc Bán Cầu14/161102-4
2014Bắc Bán Cầu16/181153-4
2014Bắc Bán Cầu18/201255-8
2014Bắc Bán Cầu20/221256+
2014Nam Bán Cầu14-16951153-4
2014Nam Bán Cầu16-18951154-6
2014Nam Bán Cầu18-20951155+
2014Nam Bán Cầu20-22951156+
2015Bắc Bán Cầu14/1685952-3
2015Bắc Bán Cầu16/18851053-5
2015Bắc Bán Cầu18/20851104-6
2015Bắc Bán Cầu20/22851105+
2016Bắc Bán Cầu13/1492801-2
2016Bắc Bán Cầu14/1694852-3
2016Bắc Bán Cầu16/1894903-5
2016Bắc Bán Cầu18/20921104-6
2016Bắc Bán Cầu20/22921106+
2016Nam Bán Cầu12-141151002-3
2016Nam Bán Cầu14-161151002-4
2016Nam Bán Cầu16-181151002-5
2016Nam Bán Cầu18-201151105+
2016Nam Bán Cầu20-221151106+
2016Nam Bán Cầu22-241151107+
2017Bắc Bán Cầu14/16861002-4
2017Bắc Bán Cầu15/16861002-3
2017Bắc Bán Cầu16/18861103-4
2017Bắc Bán Cầu18/20931104-6
2017Bắc Bán Cầu20/22861106+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu8,42
2013Bắc Bán Cầu11,4
2014Bắc Bán Cầu21,37
2015Bắc Bán Cầu30,99
2016Bắc Bán Cầu45,34
2017Bắc Bán Cầu69
2018Bắc Bán Cầu45,38

Đặt câu hỏi về sản phẩm này