Tìm giống hoa của bạn

Summer Scarlet®

  • Trồng trong chậu
  • L.A.
  • Màu đỏ
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này