Tìm giống hoa của bạn

Starlight Express®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Trồng trong chậu
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 95-100 ngày
 • 50 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  2-4
  14/16
  4-6
  16/18
  5-8
  18/20
  7-9
  20+
  8-10
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/14111502-3
2012Bắc Bán Cầu14/16111603-5
2012Bắc Bán Cầu16/18111605-6
2012Nam Bán Cầu12-1495552-4
2012Nam Bán Cầu14/1695603-5
2012Nam Bán Cầu16/1895704-6
2013Bắc Bán Cầu12/14113453-4
2013Bắc Bán Cầu14/16113503-5
2013Bắc Bán Cầu16/18113505-6
2013Nam Bán Cầu13-1495702-4
2013Nam Bán Cầu14-1695703-4
2013Nam Bán Cầu16-1895703-5
2014Bắc Bán Cầu12/14452-3
2014Bắc Bán Cầu14/16503-5
2014Bắc Bán Cầu16/18554-6
2014Nam Bán Cầu12-14100502-4
2014Nam Bán Cầu14-1695703-5
2014Nam Bán Cầu16-1895704-6
2015Bắc Bán Cầu12/14114452-3
2015Bắc Bán Cầu14/16114503-4
2015Bắc Bán Cầu16/18114554-5
2015Nam Bán Cầu12-142-3
2015Nam Bán Cầu14-163-4
2015Nam Bán Cầu16-184-5
2016Bắc Bán Cầu12/141282-3
2016Bắc Bán Cầu14/151283-4
2016Bắc Bán Cầu14/161283-5
2016Bắc Bán Cầu15/161284-5
2016Bắc Bán Cầu16/181285-6
2016Bắc Bán Cầu18/201285-6
2017Bắc Bán Cầu12/14105502-3
2017Bắc Bán Cầu14/15105553-4
2017Bắc Bán Cầu14/16105554-5
2017Bắc Bán Cầu15/16105604-6
2017Bắc Bán Cầu16/18105605-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu3,68
2013Bắc Bán Cầu2,28
2014Bắc Bán Cầu3,15
2015Bắc Bán Cầu9,85
2016Bắc Bán Cầu2,98
2017Bắc Bán Cầu8,68
2018Bắc Bán Cầu7,8

Đặt câu hỏi về sản phẩm này