Tìm giống hoa của bạn

Starfighter®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 95 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
  20+
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/14133952-4
2012Bắc Bán Cầu13/151331052-5
2012Bắc Bán Cầu14/161331104-6
2012Bắc Bán Cầu15/171331154-7
2012Bắc Bán Cầu16/181331155-7
2012Bắc Bán Cầu18/201331307+
2012Nam Bán Cầu12/14113802-3
2012Nam Bán Cầu14/161131003-5
2012Nam Bán Cầu16/181131105+
2012Nam Bán Cầu18/201131206+
2013Bắc Bán Cầu12/14116852-4
2013Bắc Bán Cầu14/161161004-7
2013Bắc Bán Cầu16/181161106-8
2013Nam Bán Cầu12-14110902-3
2013Nam Bán Cầu14-161101053-6
2013Nam Bán Cầu16-181101104-6
2013Nam Bán Cầu18-201101156+
2014Bắc Bán Cầu12/14801-3
2014Bắc Bán Cầu13/14952-4
2014Bắc Bán Cầu14/161104-5
2014Bắc Bán Cầu16/181206-9
2014Nam Bán Cầu13-14951001-3
2014Nam Bán Cầu14-161101052-3
2014Nam Bán Cầu16-181101104+
2014Nam Bán Cầu18-201101155+
2015Bắc Bán Cầu12/14111702-3
2015Bắc Bán Cầu14/16111853-4
2015Bắc Bán Cầu16/18111904-6
2015Nam Bán Cầu13-14901-3
2015Nam Bán Cầu14-16903-4
2015Nam Bán Cầu16-181055+
2015Nam Bán Cầu18-201106+
2016Bắc Bán Cầu12/14118902-4
2016Bắc Bán Cầu14/161181004-5
2016Bắc Bán Cầu16/181181105+
2016Nam Bán Cầu13-14100801-3
2016Nam Bán Cầu14-16105902-4
2016Nam Bán Cầu16-18110853-5
2016Nam Bán Cầu18-20115903-5
2017Bắc Bán Cầu12/14118902-4
2017Bắc Bán Cầu14/16112954-6
2017Bắc Bán Cầu16/181121005-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu21,37
2013Bắc Bán Cầu25,58
2014Bắc Bán Cầu32,21
2015Bắc Bán Cầu34,32
2016Bắc Bán Cầu32,24
2017Bắc Bán Cầu40,23
2018Bắc Bán Cầu32,89

Đặt câu hỏi về sản phẩm này