Tìm giống hoa của bạn

Snowboard®

  • Cắt cành
  • Ở phương Đông
  • Màu trắng
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Bắc Bán Cầu16/18113955-7
2014Bắc Bán Cầu14/161003-5
2014Bắc Bán Cầu16/181105-6
2014Bắc Bán Cầu18/201105-7
2015Bắc Bán Cầu12/14101801-3
2015Bắc Bán Cầu14/16101903-4
2015Bắc Bán Cầu16/18101954-5
2015Bắc Bán Cầu18/201011005-6
2016Bắc Bán Cầu14/16109854-5
2016Bắc Bán Cầu16/18109905-6
2016Bắc Bán Cầu18/201091005-7
2017Bắc Bán Cầu12/14105852-3

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu4,04
2018Bắc Bán Cầu3,88

Đặt câu hỏi về sản phẩm này