Tìm giống hoa của bạn

Sambuca®

 • Trồng trong chậu
 • Ở phương Đông
 • Màu trắng
 • 90 ngày
 • 110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-3
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161271153-4
2012Bắc Bán Cầu16/181271204-5
2013Nam Bán Cầu14-16110952-3
2013Nam Bán Cầu16-181101103-4
2013Nam Bán Cầu18-201101154-5
2013Nam Bán Cầu20-221101205-6
2014Bắc Bán Cầu14/161152-4
2014Nam Bán Cầu14-16110952-3
2014Nam Bán Cầu16-181101103-4
2014Nam Bán Cầu18-201101153-4
2014Nam Bán Cầu20-221101204-6
2015Bắc Bán Cầu14/16103902-3
2015Nam Bán Cầu14-16852-3
2015Nam Bán Cầu16-183-4
2015Nam Bán Cầu18-203-5
2015Nam Bán Cầu20-224-6
2016Bắc Bán Cầu14/161121003-4
2016Nam Bán Cầu14-16100852-3
2016Nam Bán Cầu16-181101003-4
2016Nam Bán Cầu18-201151104-5
2016Nam Bán Cầu20-221151105+
2016Nam Bán Cầu22-241151206+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu5,77
2013Bắc Bán Cầu10,33
2014Bắc Bán Cầu6,75
2015Bắc Bán Cầu12,19
2016Bắc Bán Cầu8,93
2017Bắc Bán Cầu7,49
2018Bắc Bán Cầu5

Đặt câu hỏi về sản phẩm này