Tìm giống hoa của bạn

Rosara®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng nhạt
 • 100-110 ngày
 • 120-130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  18/20
  4-5
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này