Tìm giống hoa của bạn

Rialto®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu trắng
 • 95 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-6
  18/20
  4-7
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu13/141251102-3
2012Bắc Bán Cầu14/161251202-4
2012Bắc Bán Cầu16/181251203-6
2012Bắc Bán Cầu18/201251354-7
2012Bắc Bán Cầu20/221251355-7
2012Nam Bán Cầu14/161071153-4
2012Nam Bán Cầu16/181071204-6
2012Nam Bán Cầu18/201071255-7
2012Nam Bán Cầu20/221071256+
2013Bắc Bán Cầu13/141071001-2
2013Bắc Bán Cầu14/161071053-4
2013Bắc Bán Cầu16/181071203-5
2013Bắc Bán Cầu18/201091304-6
2013Bắc Bán Cầu20/221091305-7
2013Nam Bán Cầu14-161151302-3
2013Nam Bán Cầu16-181151252-4
2013Nam Bán Cầu18-201151304-6
2013Nam Bán Cầu20-221151306+
2014Bắc Bán Cầu14/161103-4
2014Bắc Bán Cầu16/181254-6
2014Bắc Bán Cầu18/201305-6
2014Nam Bán Cầu14-161151302-3
2014Nam Bán Cầu16-181151253-5
2014Nam Bán Cầu18-201151304-5
2014Nam Bán Cầu20-22951305+
2015Bắc Bán Cầu14/161031102-3
2015Bắc Bán Cầu16/181031203-4
2015Bắc Bán Cầu18/201031254-5
2015Nam Bán Cầu14-162-4
2015Nam Bán Cầu16-183-5
2015Nam Bán Cầu18-204-5
2015Nam Bán Cầu20-225+
2016Bắc Bán Cầu14/161121102-3
2016Bắc Bán Cầu16/181121353-5
2016Nam Bán Cầu14-16130952-3
2016Nam Bán Cầu16-181301152-4
2016Nam Bán Cầu18-201301205+
2016Nam Bán Cầu20-221301205+
2017Bắc Bán Cầu14/16951102-4
2017Bắc Bán Cầu16/18951204-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu33,87
2013Bắc Bán Cầu27,26
2014Bắc Bán Cầu24,63
2015Bắc Bán Cầu24,4
2016Bắc Bán Cầu27,27
2017Bắc Bán Cầu20,48
2018Bắc Bán Cầu8,73

Đặt câu hỏi về sản phẩm này