Tìm giống hoa của bạn

Red Twin®

 • Cắt cành
 • Màu đỏ
 • 70 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-5
  14/16
  4-6
  16/18
  5-7
  18/20
  6-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,4
2012Bắc Bán Cầu0,86
2013Bắc Bán Cầu0,9
2013Bắc Bán Cầu1,09
2014Bắc Bán Cầu1,36
2015Bắc Bán Cầu1,32
2016Bắc Bán Cầu1,31
2017Bắc Bán Cầu1,27
2018Bắc Bán Cầu0,57

Đặt câu hỏi về sản phẩm này