Tìm giống hoa của bạn

Purple Night®

  • Cắt cành
  • Ở phương Đông
  • Đỏ sẫm
  • 110-120 ngày
  • 120-130 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2014Bắc Bán Cầu14/161154-6
2014Bắc Bán Cầu16/181255-8
2014Bắc Bán Cầu18/201306-9
2015Bắc Bán Cầu14/161041256+
2015Bắc Bán Cầu16/181041307+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0
2015Bắc Bán Cầu0,18
2016Bắc Bán Cầu0,22
2017Bắc Bán Cầu0,26
2018Bắc Bán Cầu0

Đặt câu hỏi về sản phẩm này