Tìm giống hoa của bạn

Profundo®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu hồng
 • 100 ngày
 • 130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  1-3
  16/18
  2-4
  18/20
  3-6
  20+
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161011152-3
2012Bắc Bán Cầu16/181011403-4
2012Bắc Bán Cầu18/201011403-6
2012Bắc Bán Cầu20/221011405-7
2012Bắc Bán Cầu22/241011406-9
2013Bắc Bán Cầu16/18891302-3
2013Bắc Bán Cầu18/20891303-4
2013Bắc Bán Cầu20/22891304-6
2014Bắc Bán Cầu16/181253-4
2014Bắc Bán Cầu18/201304-5
2014Bắc Bán Cầu20/221306-7
2015Bắc Bán Cầu14/16861102
2015Bắc Bán Cầu16/18861202-3
2015Bắc Bán Cầu18/20861253-4
2015Bắc Bán Cầu20/22861303-5
2016Bắc Bán Cầu14/16911151-2
2016Bắc Bán Cầu15/16911152-3
2016Bắc Bán Cầu16/18911203-4
2016Bắc Bán Cầu18/20911254-5
2016Bắc Bán Cầu20/22911355-7
2017Bắc Bán Cầu14/16891102-3
2017Bắc Bán Cầu15/16891101-2
2017Bắc Bán Cầu16/18891152-4
2017Bắc Bán Cầu18/20891203-4
2017Bắc Bán Cầu20/22891304-6
2017Bắc Bán Cầu22/24921306-8

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,37
2013Bắc Bán Cầu1,58
2014Bắc Bán Cầu1,38
2015Bắc Bán Cầu4,92
2016Bắc Bán Cầu15,33
2017Bắc Bán Cầu29,74
2018Bắc Bán Cầu40,22

Đặt câu hỏi về sản phẩm này