Tìm giống hoa của bạn

Pearl Carolina®

 • Cắt cành
 • Overige
 • Màu cam
 • 95 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-4
  14/16
  4-5
  16/18
  5-6
  18/20
  7-8
  20+
  8+
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,63
2013Bắc Bán Cầu0,25
2014Bắc Bán Cầu0,09
2015Bắc Bán Cầu0,15
2016Bắc Bán Cầu0,18

Đặt câu hỏi về sản phẩm này