Tìm giống hoa của bạn

Palms Place®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu vàng
 • 80 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  2-4
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Bắc Bán Cầu16/18651303-6
2014Bắc Bán Cầu13/141303-5
2014Bắc Bán Cầu14/161304-6
2014Bắc Bán Cầu16/181305-7
2015Bắc Bán Cầu13/14781302-3
2015Bắc Bán Cầu14/16781303-4
2016Bắc Bán Cầu13/14721253-4
2016Bắc Bán Cầu14/16721253-5
2016Bắc Bán Cầu16/18721305-6
2017Bắc Bán Cầu14/16761303-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,1
2013Bắc Bán Cầu0,3
2014Bắc Bán Cầu1,15
2015Bắc Bán Cầu3,55
2016Bắc Bán Cầu7,96
2017Bắc Bán Cầu3,97
2018Bắc Bán Cầu1,42

Đặt câu hỏi về sản phẩm này