Tìm giống hoa của bạn

One Love®

  • Cắt cành
  • Ở phương Đông
  • Màu đỏ
  • 110-120 ngày
  • 110 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0
2015Bắc Bán Cầu0,05
2016Bắc Bán Cầu0,03
2018Bắc Bán Cầu0,06

Đặt câu hỏi về sản phẩm này