Tìm giống hoa của bạn

Malesco®

  • Cắt cành
  • L.A.
  • Màu vàng
  • 80 ngày
  • 100 cm
  • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
    14/16
    2-4
    16/18
    3-5
    18/20
    4-6
    20+
    5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2014Bắc Bán Cầu10/12953-6
2014Bắc Bán Cầu12/141103-7
2014Bắc Bán Cầu14/161155+
2015Bắc Bán Cầu10/1273953-4
2015Bắc Bán Cầu12/1473954-5
2015Bắc Bán Cầu14/16731005+
2015Bắc Bán Cầu16/18731056+
2016Bắc Bán Cầu10/1273953-5
2016Bắc Bán Cầu12/14731054-7
2016Bắc Bán Cầu14/16731105+
2017Bắc Bán Cầu10/1272952-5
2017Bắc Bán Cầu12/14721003-5
2017Bắc Bán Cầu14/16721005+
2017Bắc Bán Cầu16/18721056+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0,34
2015Bắc Bán Cầu0,96
2016Bắc Bán Cầu4,43
2017Bắc Bán Cầu3,41
2018Bắc Bán Cầu2,49

Đặt câu hỏi về sản phẩm này