Tìm giống hoa của bạn

Little Suzy®

  • Trồng trong chậu
  • Ở phương Đông
  • Màu trắng
  • 100-110 ngày
  • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
    12/14
    3-5
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này