Tìm giống hoa của bạn

Lentella®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu vàng
 • 80-90 ngày
 • 130-140 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  4-5
  14/16
  5-6
  16/18
  6-7
  18/20
  7-8
  20+
  8+
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này