Tìm giống hoa của bạn

Ice Wonder®

  • Cắt cành
  • Ở phương Đông
  • Màu trắng
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2017Bắc Bán Cầu13/14108852
2017Bắc Bán Cầu14/16108952-3
2017Bắc Bán Cầu16/181081003-4
2017Bắc Bán Cầu18/201081104-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2018Bắc Bán Cầu0,17

Đặt câu hỏi về sản phẩm này