Tìm giống hoa của bạn

Golden Splendor®

 • Cắt cành
 • Tigrinum
 • Màu vàng
 • 90-100 ngày
 • 130-140 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  1-2
  16/18
  2-3
  18/20
  2-3
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này