Tìm giống hoa của bạn

Golden Matrix®

 • Trồng trong chậu
 • Châu Á
 • Màu vàng
 • 70 ngày
 • 40 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  3-5
  12/14
  5-7
  14/16
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu10/1279305-8
2012Bắc Bán Cầu12/1479357+
2012Bắc Bán Cầu14/1679408+
2012Bắc Bán Cầu9/1079253-6
2013Bắc Bán Cầu09/1054253-6
2013Bắc Bán Cầu10/1154253-6
2013Bắc Bán Cầu10/1254254-6
2013Bắc Bán Cầu11/1254255-7
2013Bắc Bán Cầu12/1354256+
2013Bắc Bán Cầu12/1454256-8
2014Bắc Bán Cầu11/12254-7
2014Bắc Bán Cầu12/14306-9
2014Bắc Bán Cầu14/16358-11
2015Bắc Bán Cầu10/1259256+
2015Bắc Bán Cầu12/1459257+
2015Bắc Bán Cầu14/1659308+
2016Bắc Bán Cầu10/11593-6
2016Bắc Bán Cầu10/12593-7
2016Bắc Bán Cầu11/12575+
2016Bắc Bán Cầu12/13576+
2016Bắc Bán Cầu12/14577+
2016Bắc Bán Cầu13/14597+
2016Bắc Bán Cầu14/15588+
2016Bắc Bán Cầu14/16598+
2016Bắc Bán Cầu15/16599+
2016Bắc Bán Cầu16/185510+
2017Bắc Bán Cầu10/1151305+
2017Bắc Bán Cầu10/1251304-6
2017Bắc Bán Cầu11/1253306+
2017Bắc Bán Cầu12/1351356+
2017Bắc Bán Cầu12/1446357+
2017Bắc Bán Cầu13/1446357+
2017Bắc Bán Cầu14/1551358+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu1,68
2013Bắc Bán Cầu4,3
2014Bắc Bán Cầu3,86
2015Bắc Bán Cầu3,88
2016Bắc Bán Cầu3,84
2017Bắc Bán Cầu3,39
2018Bắc Bán Cầu3,5

Đặt câu hỏi về sản phẩm này