Tìm giống hoa của bạn

Global Harmony®

 • Cắt cành
 • Hoa loa kèn
 • Màu trắng
 • 110 ngày
 • 140-150 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Bắc Bán Cầu11/121142001-2
2013Bắc Bán Cầu12/141142002-3
2013Bắc Bán Cầu14/161142003-4
2013Bắc Bán Cầu18/201182003-5
2014Bắc Bán Cầu12/141302-3
2014Bắc Bán Cầu14/161303
2014Bắc Bán Cầu16/181303-4
2015Bắc Bán Cầu14/161111302-3
2015Bắc Bán Cầu20/+1111303-6
2016Bắc Bán Cầu16/181161554-5
2016Bắc Bán Cầu20/221161603-4
2017Bắc Bán Cầu12/141011602-3
2017Bắc Bán Cầu14/161011603-4
2017Bắc Bán Cầu16/181011653-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu0,5

Đặt câu hỏi về sản phẩm này