Tìm giống hoa của bạn

Forza Red®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Đỏ sẫm
 • 80 ngày
 • 90 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-5
  18/20
  5-6
  20+
  6-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu10/12681102-3
2012Bắc Bán Cầu13/14681152-4
2012Bắc Bán Cầu14/16681254-6
2012Bắc Bán Cầu16/18681255-7
2012Bắc Bán Cầu18/20681307+
2013Bắc Bán Cầu13/14691053-4
2013Bắc Bán Cầu14/16691104-5
2013Bắc Bán Cầu16/18691155-7
2013Bắc Bán Cầu18/20691156+
2014Bắc Bán Cầu12/14953-4
2014Bắc Bán Cầu13/141003-4
2014Bắc Bán Cầu14/161104-5
2014Bắc Bán Cầu16/181205+
2014Bắc Bán Cầu18/201206+
2015Bắc Bán Cầu13/14791053-4
2015Bắc Bán Cầu14/16791104-5
2015Bắc Bán Cầu16/18791155+
2016Bắc Bán Cầu12/1483953
2016Bắc Bán Cầu13/1483952-4
2016Bắc Bán Cầu14/16831004-5
2016Bắc Bán Cầu16/18831056+
2017Bắc Bán Cầu13/14771003-4
2017Bắc Bán Cầu14/16771054-5
2017Bắc Bán Cầu16/18771104-6
2017Bắc Bán Cầu18/20771105+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu3,22
2013Bắc Bán Cầu9,47
2014Bắc Bán Cầu11,4
2015Bắc Bán Cầu16,43
2016Bắc Bán Cầu17,83
2017Bắc Bán Cầu18,11
2018Bắc Bán Cầu21,91

Đặt câu hỏi về sản phẩm này