Tìm giống hoa của bạn

Firebolt®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Đỏ sẫm
 • 100 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-6
  18/20
  4-7
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/141261053-4
2012Bắc Bán Cầu14/161261054-6
2012Bắc Bán Cầu16/181261105-7
2012Bắc Bán Cầu18/201261158+
2013Bắc Bán Cầu12/14111953-5
2013Bắc Bán Cầu14/161111005-6
2013Bắc Bán Cầu16/181141106-7
2013Bắc Bán Cầu18/201141206+
2014Bắc Bán Cầu12/14803-4
2014Bắc Bán Cầu14/16954-6
2014Bắc Bán Cầu16/181005-7
2014Bắc Bán Cầu18/201107+
2014Nam Bán Cầu13-141001003-4
2014Nam Bán Cầu14-161001004-6
2014Nam Bán Cầu16-181001005+
2014Nam Bán Cầu18-201001006+
2014Nam Bán Cầu20-221001007+
2015Bắc Bán Cầu12/14111903-4
2015Bắc Bán Cầu14/161111004+
2015Bắc Bán Cầu16/181111056+
2015Bắc Bán Cầu18/201111007+
2015Nam Bán Cầu12-14903-5
2015Nam Bán Cầu14-161004-6
2015Nam Bán Cầu16-181005+
2015Nam Bán Cầu18-201107+
2015Nam Bán Cầu20-221208+
2016Bắc Bán Cầu12/14115853-4
2016Bắc Bán Cầu14/16115904-6
2016Bắc Bán Cầu16/181151106+
2016Bắc Bán Cầu18/201141157+
2016Nam Bán Cầu12-14100802-3
2016Nam Bán Cầu14-16100903-5
2016Nam Bán Cầu16-181001004-5
2016Nam Bán Cầu18-201001005+
2016Nam Bán Cầu20-221001106+
2017Bắc Bán Cầu12/14108852-4
2017Bắc Bán Cầu14/16108853-5
2017Bắc Bán Cầu16/181081005-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu4,22
2018Bắc Bán Cầu1,65

Đặt câu hỏi về sản phẩm này