Tìm giống hoa của bạn

Fangio®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu đỏ
 • 80 ngày
 • 130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  2-3
  12/14
  3-4
  14/16
  4-5
  16/18
  5-6
  18/20
  6-7
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu11/12651103
2012Bắc Bán Cầu12/14651203-5
2012Bắc Bán Cầu14/16651305-6
2012Bắc Bán Cầu16/18651306-7
2013Bắc Bán Cầu11/12651202-3
2013Bắc Bán Cầu12/14651253-4
2013Bắc Bán Cầu14/16651304-6
2013Bắc Bán Cầu16/18651306-7
2013Bắc Bán Cầu18/20651306-8
2014Bắc Bán Cầu11/121102-3
2014Bắc Bán Cầu12/141203-4
2014Bắc Bán Cầu14/161303-5
2014Bắc Bán Cầu16/181354-6
2014Bắc Bán Cầu18/201355-7
2015Bắc Bán Cầu11/12671103
2015Bắc Bán Cầu12/14671203-5
2015Bắc Bán Cầu14/16671205+
2016Bắc Bán Cầu11/12701152-3
2016Bắc Bán Cầu12/14701253-5
2016Bắc Bán Cầu12/14701304-5
2016Bắc Bán Cầu14/16701305-6
2017Bắc Bán Cầu11/12651202-3
2017Bắc Bán Cầu12/14651203-4

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu15,7
2013Bắc Bán Cầu19,1
2014Bắc Bán Cầu13,14
2015Bắc Bán Cầu9,25
2016Bắc Bán Cầu9,25
2017Bắc Bán Cầu6,9
2018Bắc Bán Cầu7,25

Đặt câu hỏi về sản phẩm này