Tìm giống hoa của bạn

Esta Bonita®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu hồng
 • 100 ngày
 • 130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  1-2
  16/18
  2-3
  18/20
  2-4
  20+
  4-5
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/16981201-2
2012Bắc Bán Cầu16/18981302-3
2012Bắc Bán Cầu18/20981402-4
2012Bắc Bán Cầu20/22981404-5
2012Bắc Bán Cầu22/24981405-7
2013Bắc Bán Cầu16/18901301-3
2013Bắc Bán Cầu18/20901302-5
2013Bắc Bán Cầu20/22901303-7
2014Bắc Bán Cầu14/161101
2014Bắc Bán Cầu16/181252-3
2014Bắc Bán Cầu18/201303-5
2014Bắc Bán Cầu20/221304-6
2014Nam Bán Cầu14-161001301-2
2014Nam Bán Cầu16-181001302-4
2014Nam Bán Cầu18-201001303-5
2014Nam Bán Cầu20-221001304-6
2015Bắc Bán Cầu14/16851101-2
2015Bắc Bán Cầu16/18851252-3
2015Bắc Bán Cầu18/20851302-4
2015Bắc Bán Cầu20/22851303-4
2015Nam Bán Cầu15-16100
2015Nam Bán Cầu16-181202-3
2015Nam Bán Cầu18-201303-4
2015Nam Bán Cầu20-221305+
2016Bắc Bán Cầu16/18921202-3
2016Bắc Bán Cầu18/20921303-4
2016Bắc Bán Cầu20/22931454-6
2017Bắc Bán Cầu16/18891151-2
2017Bắc Bán Cầu18/20891202-3
2017Bắc Bán Cầu20/22891303-4

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,5
2013Bắc Bán Cầu0,91
2014Bắc Bán Cầu1,99
2015Bắc Bán Cầu2
2016Bắc Bán Cầu2,84
2017Bắc Bán Cầu4,39
2018Bắc Bán Cầu2,56

Đặt câu hỏi về sản phẩm này