Tìm giống hoa của bạn

El Capitan®

  • Cắt cành
  • O.T.
  • Donker Roze
  • 105 ngày
  • 110 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này