Tìm giống hoa của bạn

Doroso®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu trắng
 • 90-100 ngày
 • 110-120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
  20+
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0
2015Bắc Bán Cầu0
2016Bắc Bán Cầu0,06
2018Bắc Bán Cầu0,57

Đặt câu hỏi về sản phẩm này