Tìm giống hoa của bạn

Donato®

 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu hồng
 • 100 ngày
 • 140 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  2-3
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
  20+
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161031302-3
2012Bắc Bán Cầu16/181031353-4
2012Bắc Bán Cầu18/201031403-6
2012Bắc Bán Cầu20/221031405-7
2013Bắc Bán Cầu14/16931302-3
2013Bắc Bán Cầu16/18931302-5
2013Bắc Bán Cầu18/20931304-6
2013Bắc Bán Cầu20/22931304-8
2014Bắc Bán Cầu16/181303-4
2014Bắc Bán Cầu18/201304-6
2014Bắc Bán Cầu20/221306-8
2015Bắc Bán Cầu16/18891303-4
2015Bắc Bán Cầu18/20891303-5
2015Bắc Bán Cầu20/22891304-6
2016Bắc Bán Cầu16/18941203-4
2016Bắc Bán Cầu18/20941254-6
2017Bắc Bán Cầu16/18891302-4
2017Bắc Bán Cầu18/20891303-6
2017Bắc Bán Cầu20/22891305-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu17,21
2013Bắc Bán Cầu23,16
2014Bắc Bán Cầu20,88
2015Bắc Bán Cầu11,93
2016Bắc Bán Cầu12,46
2017Bắc Bán Cầu19,22
2018Bắc Bán Cầu8,15

Đặt câu hỏi về sản phẩm này