Tìm giống hoa của bạn

Desert Inn®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu vàng
 • 70 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-5
  14/16
  4-6
  16/18
  5-7
  18/20
  7-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2014Bắc Bán Cầu12/141053-4
2014Bắc Bán Cầu14/161154-6
2016Bắc Bán Cầu12/1471903-5
2016Bắc Bán Cầu14/1671956+
2017Bắc Bán Cầu12/1466903-4
2017Bắc Bán Cầu14/1666904-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu3,48

Đặt câu hỏi về sản phẩm này