Tìm giống hoa của bạn

Dark Secret®

 • Cắt cành
 • Châu Á
 • Đỏ sẫm
 • 80 ngày
 • 110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  3-4
  12/14
  4-5
  14/16
  5-7
  16/18
  6-9
  18/20
  8+
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2015Bắc Bán Cầu12/14691305-6
2016Bắc Bán Cầu11/12721104
2016Bắc Bán Cầu12/14721204-6
2017Bắc Bán Cầu11/12711153-4
2017Bắc Bán Cầu12/14711205-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0,1
2015Bắc Bán Cầu0,36
2016Bắc Bán Cầu0,42
2017Bắc Bán Cầu0,73
2018Bắc Bán Cầu0,81

Đặt câu hỏi về sản phẩm này