Tìm giống hoa của bạn

Dalian®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu hồng
 • 95 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  2-3
  16/18
  3-4
  18/20
  4-6
  20+
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161011052-3
2012Bắc Bán Cầu16/181011103-4
2012Bắc Bán Cầu18/201011204-6
2012Bắc Bán Cầu20/221011256-7
2013Bắc Bán Cầu14/16901252-3
2013Bắc Bán Cầu16/18901303-6
2013Bắc Bán Cầu18/20901305-7
2014Bắc Bán Cầu14/161102-3
2014Bắc Bán Cầu16/181203-4
2014Bắc Bán Cầu18/201254-6
2014Bắc Bán Cầu20/221305-8
2014Bắc Bán Cầu22/+1255-8
2015Bắc Bán Cầu14/16891052-3
2015Bắc Bán Cầu16/18891103-4
2015Bắc Bán Cầu18/20891254-5
2015Bắc Bán Cầu20/22891255+
2015Nam Bán Cầu14-161201-3
2015Nam Bán Cầu16-181253-4
2015Nam Bán Cầu18-201254-6
2015Nam Bán Cầu18-204-5
2015Nam Bán Cầu20-221256-8
2016Bắc Bán Cầu14/1692902-3
2016Bắc Bán Cầu16/18921053-4
2016Bắc Bán Cầu18/20921104-5
2016Bắc Bán Cầu20/22941255-6
2016Nam Bán Cầu14-16951152-3
2016Nam Bán Cầu16-18951153-5
2016Nam Bán Cầu18-20951255+
2016Nam Bán Cầu20-22951255+
2016Nam Bán Cầu22+951257+
2017Bắc Bán Cầu14/16911002-3
2017Bắc Bán Cầu16/18911103-4
2017Bắc Bán Cầu18/20951054-6
2017Bắc Bán Cầu20/22911205-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu36,91
2018Bắc Bán Cầu36,94

Đặt câu hỏi về sản phẩm này