Tìm giống hoa của bạn

Corcovado®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu cam
 • 95 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-5
  18/20
  5-7
  20+
  6-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Bắc Bán Cầu14/16931103-4
2013Bắc Bán Cầu16/18931154-5
2013Bắc Bán Cầu18/20931205-7
2013Bắc Bán Cầu20/22931256+
2014Bắc Bán Cầu14/161153
2014Bắc Bán Cầu16/181203-4
2014Bắc Bán Cầu18/201304-6
2014Bắc Bán Cầu20/221306-7
2014Bắc Bán Cầu22/241307-8
2015Bắc Bán Cầu16/18921102-3
2015Bắc Bán Cầu18/20921153-5
2015Bắc Bán Cầu20/22921204-6
2016Bắc Bán Cầu14/16941153-4
2016Bắc Bán Cầu16/18941154-5
2016Bắc Bán Cầu18/20941205-6
2016Bắc Bán Cầu20/22941206-7
2017Bắc Bán Cầu14/1692953-4
2017Bắc Bán Cầu16/18961004-5
2017Bắc Bán Cầu18/20961105-7
2017Bắc Bán Cầu20/22921205-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,18
2013Bắc Bán Cầu3,32
2014Bắc Bán Cầu3,7
2015Bắc Bán Cầu5,4
2016Bắc Bán Cầu9,49
2017Bắc Bán Cầu13,81
2018Bắc Bán Cầu9,85

Đặt câu hỏi về sản phẩm này