Tìm giống hoa của bạn

Conca d'Or®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu vàng
 • 95-100 ngày
 • 110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  1-2
  14/16
  1-3
  16/18
  3-4
  18/20
  4-5
  20+
  5-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Nam Bán Cầu14/16100952-3
2012Nam Bán Cầu16/181001103-5
2012Nam Bán Cầu18/201001154-6
2012Nam Bán Cầu20/221001255-8
2013Bắc Bán Cầu14/1691951-2
2013Bắc Bán Cầu16/18911052-3
2013Bắc Bán Cầu18/20931103-4
2013Bắc Bán Cầu20/22931204-6
2013Nam Bán Cầu14-161051052-3
2013Nam Bán Cầu16-181051052-3
2013Nam Bán Cầu18-201051103-5
2013Nam Bán Cầu20-221051154-5
2015Bắc Bán Cầu14/1691901-2
2015Bắc Bán Cầu16/18911002-4
2015Bắc Bán Cầu18/20911103-4
2015Bắc Bán Cầu20/22911204-5
2015Bắc Bán Cầu22/24911306-8
2017Bắc Bán Cầu14/1689751-2
2017Bắc Bán Cầu16/1889852-3
2017Bắc Bán Cầu18/20891003-4
2017Bắc Bán Cầu20/22891105-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu134,16

Đặt câu hỏi về sản phẩm này