Tìm giống hoa của bạn

Chill Out®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu vàng
 • 100 ngày
 • 110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-6
  18/20
  4-7
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Nam Bán Cầu14-16125954-6
2013Nam Bán Cầu16-181251055-8
2013Nam Bán Cầu18-201251207+
2014Bắc Bán Cầu14/161104-7
2014Bắc Bán Cầu16/181206-8
2014Nam Bán Cầu13-141001104-6
2014Nam Bán Cầu14-16125955+
2014Nam Bán Cầu16-181251056+
2014Nam Bán Cầu18-201251208+
2015Bắc Bán Cầu14/16111804-5
2015Bắc Bán Cầu16/181111005+
2015Bắc Bán Cầu18/201111156+
2015Nam Bán Cầu13-14802-4
2015Nam Bán Cầu14-16852-5
2015Nam Bán Cầu16-18904+
2015Nam Bán Cầu18-20955+
2016Bắc Bán Cầu13/14116904-5
2016Bắc Bán Cầu14/16116954-6
2016Bắc Bán Cầu16/181161056-8
2016Nam Bán Cầu12-14110903-5
2016Nam Bán Cầu14-16110955+
2016Nam Bán Cầu16-181101006+
2016Nam Bán Cầu18-201101107+
2017Bắc Bán Cầu13/14107804-5
2017Bắc Bán Cầu14/16107906-8
2017Bắc Bán Cầu16/181071057+
2017Bắc Bán Cầu18/201071057+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu3,07
2013Bắc Bán Cầu1,28
2014Bắc Bán Cầu3,86
2015Bắc Bán Cầu2,67
2016Bắc Bán Cầu2,7
2017Bắc Bán Cầu2,47
2018Bắc Bán Cầu0,78

Đặt câu hỏi về sản phẩm này