Tìm giống hoa của bạn

Chartwell®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 85 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  13/14
  2-4
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu0,15
2018Bắc Bán Cầu0,2

Đặt câu hỏi về sản phẩm này