Tìm giống hoa của bạn

Catina®

 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu vàng
 • 100 ngày
 • 130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  2-3
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu16/181031203-5
2012Bắc Bán Cầu22/241031408+
2013Bắc Bán Cầu20/22901306+
2013Bắc Bán Cầu22/24901307+
2014Bắc Bán Cầu16/181204-5
2014Bắc Bán Cầu18/201305-6
2014Bắc Bán Cầu20/221306-8
2014Bắc Bán Cầu22/241308-10
2015Bắc Bán Cầu14/16931052-4
2015Bắc Bán Cầu16/18931153-5
2015Bắc Bán Cầu18/20931155+
2015Bắc Bán Cầu20/22931256+
2015Bắc Bán Cầu22/24931257+
2016Bắc Bán Cầu14/1695902-4
2016Bắc Bán Cầu16/18951004-5
2016Bắc Bán Cầu18/20951055-6
2016Bắc Bán Cầu20/22951207+
2017Bắc Bán Cầu14/16941002-3
2017Bắc Bán Cầu16/18941054-5
2017Bắc Bán Cầu18/20941055-6
2017Bắc Bán Cầu20/22941106+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu3,79
2013Bắc Bán Cầu5,92
2014Bắc Bán Cầu6,03
2015Bắc Bán Cầu5,73
2016Bắc Bán Cầu5,13
2017Bắc Bán Cầu8,15
2018Bắc Bán Cầu3,53

Đặt câu hỏi về sản phẩm này