Tìm giống hoa của bạn

Canberra®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng
 • 110 ngày
 • 110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
  20+
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/141241152-4
2012Bắc Bán Cầu16/181241305-8
2013Bắc Bán Cầu12/141241102-4
2014Bắc Bán Cầu12/141153-5
2016Bắc Bán Cầu12/141161103-5
2017Bắc Bán Cầu12/141031103-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu14,69
2013Bắc Bán Cầu10,5
2014Bắc Bán Cầu12,27
2015Bắc Bán Cầu12,15
2016Bắc Bán Cầu8,74
2017Bắc Bán Cầu19,08
2018Bắc Bán Cầu6,73

Đặt câu hỏi về sản phẩm này