Tìm giống hoa của bạn

Cacharel®

 • Trồng trong chậu
 • Châu Á
 • Đỏ sẫm
 • 60 ngày
 • 40-50 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  4-6
  14/16
  5-7
  16/18
  6-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này