Tìm giống hoa của bạn

Buzzer®

 • Trồng trong chậu
 • Châu Á
 • Màu đỏ
 • 65 ngày
 • 40 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  3-4
  12/14
  4-5
  14/16
  5-7
  16/18
  6>
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu10/1279354-8
2012Bắc Bán Cầu12/1479407+
2012Bắc Bán Cầu14/1679408+
2012Bắc Bán Cầu9/1079353-7
2013Bắc Bán Cầu09/1051254-6
2013Bắc Bán Cầu10/1151255-6
2013Bắc Bán Cầu10/1251205-7
2013Bắc Bán Cầu11/1251207+
2013Bắc Bán Cầu12/1451307+
2014Bắc Bán Cầu09/10255-7
2014Bắc Bán Cầu10/11256-7
2014Bắc Bán Cầu13/14308-12
2014Bắc Bán Cầu14/163010+
2015Bắc Bán Cầu09/1059204+
2015Bắc Bán Cầu10/1259206+
2015Bắc Bán Cầu12/1459208+
2016Bắc Bán Cầu09/10624-6
2016Bắc Bán Cầu10/11625-6
2016Bắc Bán Cầu10/12625+
2016Bắc Bán Cầu11/12625+
2016Bắc Bán Cầu12/13626+
2016Bắc Bán Cầu12/14567+
2016Bắc Bán Cầu13/14627+
2016Bắc Bán Cầu14/16628+
2017Bắc Bán Cầu09/1051304-6
2017Bắc Bán Cầu10/1151305+
2017Bắc Bán Cầu10/1251305+
2017Bắc Bán Cầu11/1251306+
2017Bắc Bán Cầu12/1451307+
2017Bắc Bán Cầu14/1651357+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu2,26
2013Bắc Bán Cầu3,01
2014Bắc Bán Cầu2,56
2015Bắc Bán Cầu2,64
2016Bắc Bán Cầu2,83
2017Bắc Bán Cầu2,79
2018Bắc Bán Cầu3,61

Đặt câu hỏi về sản phẩm này