Tìm giống hoa của bạn

Bresso®

  • Cắt cành
  • Ở phương Đông
  • Màu trắng
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2017Bắc Bán Cầu16/18110953-4

Đặt câu hỏi về sản phẩm này