Tìm giống hoa của bạn

Bombastic®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Đỏ sẫm
 • 125 ngày
 • 130-140 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  1-2
  16/18
  2-3
  18/20
  3-4
  20+
  4-5
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2015Bắc Bán Cầu14/161011252-3
2015Bắc Bán Cầu16/181011253-4
2015Bắc Bán Cầu18/201011255
2016Bắc Bán Cầu15/161141203-4
2016Bắc Bán Cầu16/181141253-5
2017Bắc Bán Cầu14/161081052-3
2017Bắc Bán Cầu16/181081153-4
2017Bắc Bán Cầu18/201081204-5
2017Bắc Bán Cầu20/221081305-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0
2015Bắc Bán Cầu0
2016Bắc Bán Cầu0,2
2017Bắc Bán Cầu0,62
2018Bắc Bán Cầu1,89

Đặt câu hỏi về sản phẩm này