Tìm giống hoa của bạn

Blanca Peak®

 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu trắng
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  2-4
  16/18
  4-5
  18/20
  5+
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này