Tìm giống hoa của bạn

Bellville®

 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu vàng
 • 90-100 ngày
 • 110-120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-4
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2014Bắc Bán Cầu16/181306-8
2014Bắc Bán Cầu18/201306-8
2015Nam Bán Cầu18-20
2016Bắc Bán Cầu14/16981053-4
2016Bắc Bán Cầu16/18981204-6
2016Bắc Bán Cầu18/20981305-7
2016Bắc Bán Cầu20/22981407-9
2017Bắc Bán Cầu14/16921152-4
2017Bắc Bán Cầu16/18921153-5
2017Bắc Bán Cầu18/20921304-6
2017Bắc Bán Cầu20/22921306-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0,06
2015Bắc Bán Cầu0,05
2016Bắc Bán Cầu0,7
2017Bắc Bán Cầu1,83
2018Bắc Bán Cầu5,02

Đặt câu hỏi về sản phẩm này