Tìm giống hoa của bạn

Barrage®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng
 • 110 ngày
 • 110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-5
  14/16
  4-6
  16/18
  5-7
  18/20
  6-8
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2014Bắc Bán Cầu14/161104-5
2014Bắc Bán Cầu16/181255-6
2015Bắc Bán Cầu14/16107952-3
2015Bắc Bán Cầu16/181071154-5
2016Bắc Bán Cầu14/161071203-5
2016Bắc Bán Cầu16/181071255-7
2016Bắc Bán Cầu18/201071357+
2017Bắc Bán Cầu13/14103903-4
2017Bắc Bán Cầu14/161031104-5
2017Bắc Bán Cầu16/181031205-7
2017Bắc Bán Cầu18/201031206+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu1,43
2013Bắc Bán Cầu1,44
2014Bắc Bán Cầu1,5
2015Bắc Bán Cầu1,37
2016Bắc Bán Cầu0,71
2018Bắc Bán Cầu0,81

Đặt câu hỏi về sản phẩm này