Tìm giống hoa của bạn

Avventura®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu trắng
 • 100 ngày
 • 90 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  2-4
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0,36
2014Bắc Bán Cầu0,76
2015Bắc Bán Cầu0,14
2016Bắc Bán Cầu0,78
2017Bắc Bán Cầu1,67
2018Bắc Bán Cầu1,86

Đặt câu hỏi về sản phẩm này