Tìm giống hoa của bạn

Armandale®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu đỏ
 • 90-100 ngày
 • 110-120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-5
  14/16
  4-6
  16/18
  5-7
  18/20
  6-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này