Tìm giống hoa của bạn

Advantage®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu cam
 • 75 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-3
  12/14
  2-4
  14/16
  3-6
  16/18
  4-7
  18/20
  5-8
  20+
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu13/14681103-4
2012Bắc Bán Cầu14/16681103-5
2012Bắc Bán Cầu16/18681204-6
2012Bắc Bán Cầu18/20681256-7
2012Nam Bán Cầu12/1473902-4
2012Nam Bán Cầu14/1673903-4
2012Nam Bán Cầu16/1873904-7
2013Bắc Bán Cầu13/1465952-3
2013Bắc Bán Cầu14/16651053-4
2013Bắc Bán Cầu16/18651104-6
2013Nam Bán Cầu13-14901002-4
2013Nam Bán Cầu14-16901003-5
2013Nam Bán Cầu16-18901204-5
2014Bắc Bán Cầu13/14952-4
2014Bắc Bán Cầu14/16953-5
2014Bắc Bán Cầu16/181104-6
2014Nam Bán Cầu13-14901002-3
2014Nam Bán Cầu14-16901003-5
2014Nam Bán Cầu16-18901203-5
2015Bắc Bán Cầu14/16781003-4
2015Bắc Bán Cầu16/18781054-5
2016Bắc Bán Cầu14/16761003-4
2017Bắc Bán Cầu14/1664952-3

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu35,47
2013Bắc Bán Cầu16,73
2014Bắc Bán Cầu4,75
2015Bắc Bán Cầu9,9
2016Bắc Bán Cầu6,91
2017Bắc Bán Cầu4,36
2018Bắc Bán Cầu2,2

Đặt câu hỏi về sản phẩm này